Chapter

2.1. Proč privatizovat?

Svět poznal slovo „privatizace“ teprve nedávno – poprvé jej veřejně použil prezident Reagan na počátku 80. let, ve Websterově slovníku se objevuje v roce 1984 (Kouba, 2005). V praxi ji poprvé patrně představila Margaret Thatcherová a po vzoru Velké Británie se privatizace ve větší či menší míře aplikovala ve více než 100 dalších zemích.

Potřeba privatizace vychází z ekonomické teorie, podle níž soukromý majitel realizující všechny zisky/ztráty je motivován k efektivnějšímu využití kapitálu než úředník, který na ziskovosti kapitálu a na jeho údržbě není nijak hmotně zainteresován. Druhý důvod je politický – podle popularizátorů privatizace přechází s majetkem na stát i moc – a moc státu by podle nich měla být omezena na nejnižší možnou míru.

Stát v zemích sovětského bloku vlastnil veškeré výrobní prostředky a měl tak prakticky absolutní moc nad životy svých obyvatel. Volání po privatizaci státního majetku je tak logickým důsledkem pádu socialistických zřízení, voláním po zbavení státu jeho nadměrné moci a zároveň po zvýšení efektivity výroby a tím i životní úrovně v zaostalých socialistických zemích.

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply