Chapter

2.2 Výchozí situace v Československu

Kvůli invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 bylo komunistické zřízení v České republice jedno z nejortodoxnějších v celém východním bloku. Stát na konci roku 1989 vlastnil prakticky všechny výrobní prostředky – v soukromém sektoru bylo zaměstnáno 1,2 % pracovníků a jeho podíl na HDP byl menší než 4 % (Kouba, 2005, str. 82) Soukromé podnikání v okolních zemích (Maďarsko, Polsko) nebylo ani zdaleka takovým tabu jako u nás (viz Tabulka 1). Na druhou stranu narozdíl od těchto zemí byla makroekonomická situace Československa mnohem lepší – inflace byla na mnohem nižších úrovních, stejně jako vnitřní i vnější zadluženost (Míchal, 2006) – SBČS v tomto odváděla velmi dobrou práci.

Celkově se dá říci, že Československo mělo na startovní čáře v rámci srovnatelných ekonomik (tj. země Visegrádské čtyřky) nejlepší makroekonomické podmínky a nejhorší podmínky institucionální.

Tabulka 1: Chronologie reformních opatření do roku 1990

Reformní opatření Maďarsko Polsko Československo
Zrušení závazných plánů 1968 1982 1990
První kroky k liberalizaci cen 1968 1957, 1975 1991
Svoboda podnikání 1982 bez omezení 1991
Zákonodárství o bankrotech 1986 1983 1991, 1992

Zdroj: Kornai (1996)

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply