Chapter

3.1 Kořeny kupónové privatizace

Za autory kupónové privatizace bývají označováni Tomáš Ježek, Dušan Tříska a někdy také nesprávně Václav Klaus[1], který však byl hlavní propagátorem této metody a je dodnes veřejností považován za její ztělesnění. Autorství myšlenky se dále přisuzuje profesoru Švejnarovi (Tříska, 2002; Švejnar, 1990), Lewandowskymu a Szomborgovi (Lewandowski, Szomburg, 1989; Tříska, 2002)[2] a dalším.[3]

I Vychodil (2005) označuje za kořeny kupónové privatizace polskou akademickou debatu z 80. let[4] a návrhy Miltona Friedmana ze 70. let.

Vzhledem k tomu, že základní koncept kupónové privatizace je extrémně triviální, je nalezení původního autora myšlenky prakticky nemožné – chtěl jsem tím spíš jen ukázat, že kořeny konceptu sahají mnohem dál za známé trio Ježek, Tříska, Klaus.

Faktem však je, že to bylo právě toto trio, respektive díky nim celé Československo, které koncept kupónové privatizace zrealizovalo jako první na světě. Díky výrazným počátečním úspěchům kupónové metody v ČR pak byla tato metoda exportována do dalších transforumujících se zemí a metodu doporučovala i Světová banka (Nellis, 2002).

Devět zemí použilo kupóny jako hlavní privatizační metodu: Česká republika, Rusko, Kyrgyzstán, Litva, Gruzie, Kazachstán, Moldávie, Arménie a Bosna. Dalších deset ji pak využilo jako sekundární metodu privatizace: Slovensko, Estonsko, Slovinsko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Rumunsko, Ázerbajdžán, Albánie, Tádžikistán a Bělorusko. (Nellis, 2002)


[1] Ježek (in Husák, 1997): „Když jsme mu [Klausovi] … přinesli myšlenku kupónové privatizace, označil ji za blbost. Bleskově však, snad během týdne, změnil názor a pochopil, že to je to, co musí politicky prosazovat.“

[2] Literatura: Lewandowski, J., Szomburg, J.: Uwlaszczenie jako fundament reformy spleczno-gospodarczej. In: Propozycje przekszatalcen polskiej gospodrki. Warszawa 1989.

[3] Podrobněji v Tříska (2002), str. 44,  který uvádí i klíčové citace z prací těchto autorů.

[4] Podrobněji viz Lewandowski, 1997

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply