Chapter

3.3 Cíle kupónové privatizace

Hlavním cílem kupónové privatizace byl rychlý převod vlastnických práv velkého množství státních podniků do soukromých rukou. Až na nových vlastnících pak bylo, aby provedli nezbytnou restrukturalizaci firem. Žídek (2006) uvádí následující cíle kupónové privatizace:[1]

  • Vytvoření pozitivního vztahu obyvatel k tržní ekonomice a získání zkušeností
  • Rychlý převod majetku
  • Spravedlivé rozdělení majetku
  • Zlomení odporu zájmových skupin v podnicích i státní správě
  • Zabránění spontánní privatizaci

Nellis (2002) vyjadřuje názor, že autoři reformy od samotné privatizace patrně očekávali i vznik poptávky po tvorbě důležitých tržních institucí ze strany nových nabyvatelů majetku. To by ostatně mohla potvrzovat i slova Tomáše Ježka: „Českou privatizací musel nejprve vzniknout tržní řád, (…) Aby mohl tržní řád vzniknout, bylo třeba ‘překlopit’ naráz kriticky velkou masu státních podniků do soukromých rukou.“ (Ježek, 2006)

Cíle KP podrobněji rozebírá Richter (2005). Ten rovněž poukazuje na jisté diskrepance v cílech, které hlavní autoři kupónové privatizace vyhlašovali v průběhu času. Podle něho vláda původně tvrdila, že stát nebude podniky restrukturalizovat, jelikož to bude úkolem nových vlastníků. V průběhu let začali autoři KP upřesňovat, že jejím cílem bylo nalézt první vlastníky, nikoli vlastníky konečné.[2]


[1] Žídek (2006), str. 172

[2] Převzato z Míchal (2006). Literatura: FUCHS, K. Místo privatizace v procesu transformace. In Specifika transformačního procesu ČR. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 80-210-2783-5.

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply