Chapter

5.1 Neprivatizace

Tuto variantu uvádím jen pro úplnost, přestože nebyla ani reálná, ani žádoucí.

Komunistická vláda tento program fakticky realizovala po dobu posledních 40 let a neefektivnost tohoto přístupu byl také jeden z důvodů jejího pádu. Vláda polistopadová se proto rozhodla v tomto přístupu nepokračovat. Naopak chtěla co nejdříve nalézt majetku soukromého vlastníka a tento záměr měl širokou podporu obyvatelstva.

Empirické studie (Havrylyshyn, McGettigan, 1999; Frydman, 1999) ukazují, že privatizované podniky jsou obecně efektivnější než podniky státní. Přestože různé způsoby privatizace jsou různě úspěšné, co se zvyšování efektivity podniků týče, obecně lze konstatovat, že prakticky jakýkoli způsob privatizace je lepší než privatizace žádná.

Měkčí variantou tohoto přístupu je přístup privatizovat pomalu, který byl v českých podmínkách obhajován (mimo jiných) i ideovými odpůrci jakékoli privatizace, potažmo celé transformace.

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply