Chapter

5.2 Restituce

Nepočítáme-li Estonsko, byl význam restitucí v privatizačním procesu u nás v porovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku největší. (Havrylyshyn, McGettigan, 1999) I přesto byl tímto způsobem privatizována jen malá část z celkového majetku (Vychodil, 2005). Je nepravděpodobné, že by restituce mohly být použity v ještě širším měřítku.

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply