Chapter

5 Alternativy kupónové privatizace

Cílem této kapitoly je zhodnotit reálné alternativy kupónové privatizace a zjistit, zdali bylo možné a žádoucí se kupónové metodě vyhnout. Reálně se nabízelo využít v širším měřítku některou z následujících možností, příp. jejich kombinaci.

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply