Chapter

Literatura

Armstrong, S.: Voucher Privatization in the Czech Republic. Senior Thesis. 5/13/02.

Clarke, T.: International Privatisation. Strategies and Practices. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1994.

Desai, R., Plocková, V.: The Czech Republic. In Between State and Market: Mass Privatization in Transition Economies. Edited by Lieberman, I. W., Nestor, S. S. a Desai, R. M.). Washington: The World Bank, 1997. ISBN 0-8213-3947-8.

Egerer, R.: The Influence of Privatization Strategies and Corporate Governance Options on the Development of Capital Markets in Central and Eastern Europe. Dissertation der Universität St. Gallen, Nr. 1806, Bamberg, 1996.

Exeter, J., Fries, S.: The Post-Communist Transition: Patterns and Prospects. Finance & Development, September 1998, pp. 26-29.

Fine, G. J., Karlova, E.: Privatization and the New Securities Markets in the Czech Republic, Poland and Russia. In Privatization and Emerging Equity Markets. (edited by Liberman, I. W., Kirkness, C. D.). Washington: The World Bank, 1998, ISBN 0-8213-4187-1.

Fond národního majetku České republiky (FNM): Výroční zpráva 2005. Praha.

Frydman, R., Gray, C., Hessel, M., Rapaczynski, A.: When Does Privatization Work? The Impact of Prvate Ownership on Corporate Performance in the Transition Econonies. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, No. 4. (Nov., 1999), pp. 1153-1191.

Havrylyshyn, O., McGettigan, D.: Privatization in Transition Countries: Lessons of the First Decade. Economic Issues No. 18, 1999, International Monetary Fund. ISBN 1-55775-831-X.

Husák, P.: Budování kapitalismu v Čechách. 1. vyd. Praha: Volvox Globator, 1997, 80-7207-096-7

Janáček, K.: Několik úvah nad vývojem české ekonomiky v uplynulých deseti letech. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2000.

Ježek, T.: Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky. 1. vyd., Praha: Oeconomica, 2006.

Kornai, J.: Placení účtu za gulášový komunismus. Maďarský vývoj a makroekonomická stabilizace z pohledu politické ekonomie. Praha: ČNB, 1996.

Kouba,  K., Vychodil, O., Roberts, J.: Privatizace bez kapitálu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 80-246-0954-1

Kubátová, J.: Názory české veřejnosti na ekonomickou transformaci a její sociální důsledky v období 1989-1998. Facultas philosophica (2003) Politologica 1, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.

Lewandowski, J.: The Political Context of Mass Privatization in Poland. In Between State and Market: Mass Privatization in Transition Economies. Edited by Lieberman, I. W., Nestor, S. S. a Desai, R. M.). Washington: The World Bank, 1997. ISBN 0-8213-3947-8.

Mandík, T.: Názory v české ekonomické obci na způsob privatizace. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2004.

Míchal, V.: Srovnání forem privatizace mezi středoevropskými zeměmi. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002.

Nellis, J.: The World Bank, Privatization and Enterprise Reform in Transition Economies: A Retrospective Analysis. The World Bank, 2002.

Prokop, M.: Kupónová metoda velké privatizace. Praha: Asco, 1991. 80-85377-14-4

Young, David, S.: The Demand Side of Voucher Privatization in Central and Easter Europe. In: World Bank – OECD (1997), Between State and Market: Mass Privatization in Transition Economies. Ed. by Ira W. Liberman, Stilpon S. Nestor, Rai M. Desai. The World Bank-OECD. 0-8213-3947-8

Richter, T.: Kuponová privatizace a její vlivy na správu a financování českých akciových společností. Praha: Karolinum, 2005. 80-246-1012-4

Spicer, A., McDermott G. A., Kogut, B.: Enterpreneurship and Privatization in Central Europe: The Tenuous Balance between Destruction and Creation. The Academy of Management Review, Vol. 25, No.3., pp. 630-649.

Švejnar, J.: Strategie ekonomické přeměny Československa. Nakladatelství Lidové noviny, 1990.

Tříska, D.: Východiska, cíle a principy provedení kupónové privatizace in Kupónová privatizace., Sborník CEP č.13, 2002.

Vrhel, I.: Vznik a vývoj českého kapitálového trhu. Praha: Univerzita Karlova v Praze. Institut ekonomických studií, 2004.

Vychodil, O.: Dopady postprivatizační koncentrace vlastnictví na výkonnost českých podniků. In Privatizace bez kapitálu – zvýšené transakční náklady české transformace. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 80-246-0954-1

Williamson, J.: From Reform Agenda to Damaged Brand Name. Finance & Development, September 2003.

Wyplosz, C.: Ten Years of Transformation: Macroeconomic Lessons. The World Bank, Policy Research Working Paper, No. 2288, February 2000.

Žídek, L.: Česká ekonomika v 90. letech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta 2004. 105 s. ISBN 80-210-3551-X

Žídek, L.: Transformace české ekonomiky: 1989-2004. 2. vyd. Praha: C.H. Besk, 2006. ISBN 80-7179-922-X

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply