Chapter

Příloha IV.

Příloha IV: Známý a široce citovaný graf účetních hodnot privatizovaného majetku dle jednotlivých metod., Pro účely tyto práce jsem jej přepracoval tak, aby výška jednotlivých sloupců byla proporcionální k hodnotě majetku. Zdroj: Vychodil, 2005.

Příloha 4

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply