Chapter

Seznam použitých zkratek

BCPP                             Burza cenných papírů Praha

CKP                               Centrum pro kupónovou privatizaci

ČR                                  Česká republika

ČSFR                             Československá federativní republika

DIK                                Držitel investičních kupónů

FNM                              Fond národního majetku

HDP                               Hrubý domácí produkt

IPB                                 Investiční a poštovní banka

IPF                                 Investiční privatizační fond

Kč                                  Koruna česká, resp. Koruna československá  (před 8. 2. 1993)

KP                                  Kupónová privatizace

MF                                 Ministerstvo financí

mld.                                miliarda

RMS                               RM-Systém

SBČS                             Státní banka československá

SEC                                U.S. Securities and Exchange Commission

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply