Chapter

Seznam zákonů a vyhlášek

Zákon č. 4/1990 Sb. o státním podniku

Zákon č. 403/1990 Sb. o zmírnění následků některých majetkových křivd

Zákon č. 427/1990 Sb. o převodu státního vlastnictví a některých dalších věcí právnickým a fyzickým osobám

Zákon č. 500/1990 Sb. o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

Zákon č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Zákon č. 69/1992 Sb.

Zákon č. 214/1992 Sb. o burze cenných papírů

Zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech

Zákon č. 142/1996 Sb. Novela obchodního zákoníku a občanského soudního řádu

Zákon č. 151/1996 Sb. Novela zákona o investičních společnostech

Zákon č. 15/1998 Sb. o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů

Vyhláška Federální vlády č. 383/1991 Sb.

0 Comments ↓

No comments yet.

Leave a Reply